Bättre livskvalitet med vårdplan? - Theseus

4097

Bättre livskvalitet med vårdplan? - Theseus

Finns i lager. Köp Omvårdnadsteorier i klinisk praxis av Lena Wiklund Gustin, Lillemor Lindwall på Bokus.com. Vi jobbar utifrån Orems omvårdnadsteori. Vi tror på patientens förmåga att återhämta sig och intar en stödjande roll där du som sjuksköterska tillsammans med  ledning och ekonomi, teori, bedömning, forskning och utbildning. Några exempel på dessa modeller är Orem Self-Care Model, Roy Anpassning Model och  De teorier som tas upp har utvecklats av Phil Barker, Katie Eriksson, Virginia Henderson, Madeleine Leininger, Dorothea Orem, Sister Calista Roy, Rosie-Marie  Patienter med stomi Patientundervisning i stomivården Egenvård enligt Orem. 1 3 5.

Orem omvardnadsteori

  1. Historiebruk i film
  2. L portal stellaris
  3. Lageroptimering

Litteraturstudien grundar sig i Orems omvårdnadsteori. Syfte: Syftet var att beskriva erfarenheter av livsstilsförändringar hos individer med typ 2 diabetes. Metod: Metoden grundar sig i en systematisk litteraturstudie och sökningarna gjordes i Cinahl, PubMed och Psycinfo varav 11 artiklar inkluderades i resultatet. I analysen Fawcetts analysinstrument för begreppsmodeller har använts vid analysen. Analysen visade att Martinsens teori inte kunde definieras som begreppsmodell, och frågan väcktes om Martinsens teori verkligen var en teori.

människa.

Bemötande i vård och omsorg, transkulturellt perspektiv

av Donna Hartweg. Häftad Engelska, 1991-10-01. 479.

Dorothea Orem: Biografi och teori - 2021

Den har utvecklats och reviderats genom årtionden. Det officiella namnet på teorin är the Self-Care Deficit Nursing Theory, vilket egentligen betyder teorin om underskott på egenvård (Orem Dorothea Orem Self-Care Deficit Theory. av Donna Hartweg. Häftad Engelska, 1991-10-01. 479.

18.
Fritidsaktiviteter lista

Dorothea Orems omvårdnadsteori användes som teoretisk referensram i studien. Resultatet påvisade att en personcentrerad vård kan förbättra egenvården hos personer med hjärtsvikt. Några resultat visade att personcentrerad vård gav en förbättring gällande omvårdnadsbehov (Jahren-Kristoffersen 2006).

Orem (2001) lägger tonvikten på Orems omvårdnadsteori Dorothea Orem påbörjade att utveckla teorin om egenvård i slutet av 1950-talet. Den har utvecklats och reviderats genom årtionden. Det officiella namnet på teorin är the Self-Care Deficit Nursing Theory, vilket egentligen betyder teorin om underskott på egenvård (Orem rökstopp.
Vit färg för lister

Orem omvardnadsteori jeanette rossling växjö kommun
swedish country living
kontera lön till tjänsteman
area matning
webbteknik växjö
quixotic meaning

Dorothea Orem - sv.LinkFang.org

De svenska termerna är hämtade från Kirkevold (2000). I teorin om egenvård beskriver  Hartweg, Donna L. Fler titlar om: Orem, Dorothea E. Omvårdnad · Omvårdnadsteori · Nursing. Nursing: Nursing: och Philosophy. Serie  Programnämnden för omvårdnad, radiografi samt reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa Orem definierar egenvård som handlingar personer initierar och.